Apunts, deures i examens de l'assignatura

PQPI Industries alimentaries
Programa de qualificació inicial