Curs de l'assignatura de Valencià

Treball de la redacció a classe i a casa amb correccions

Ortografia,anàlisi sintàctica i morfològica,coneixements lèxics en castellà i valencià i la seua aplicació en la comprensió i producció de textos orals i escrits.

Agrupació de l'alumnat perquè s'introduïsca en els recursos poètics

Ací trobareu les activitats del curs per a realitzar.