Recursos, deures i examens de l'assignatura

Recursos, enllaços i activitats interessants per a la Biologia i Geologia de 3º ESO

Aula virtual amb recursos, enllaços, presentacións etc

Enllaços, recursos, apunts...tot el que necessites per a desenvolupar l'assignatura

Materials, recursos, wikis...ací trobareu tot el necessari per a desenvolupar l'assignatura

Els alumnes van a treballar activitats pràctiques senzilles a casa. D'aquestes activitats faran memòries en les que van a incloure fotografies del procés seguit.

Presentació i desenvolupament del temari de 1º de ESO

Ací trobareu la informació que vos farà falta per a l'optativa de laboratori: les memòries de les pràctiques, enllaços interessants, material complementari etc

Enllaços interessants, vídeos, documents diversos, pràctiques, activitats etc....Ací trobareu tot alló que puga servir-nos per a treballar junts l'assignatura.